NLF / Sportsfly / Skoledokumenter
Roger Holm

Skoledokumenter

Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for sportsfly.

Det nye treningsprogrammet for Rorstyring *.

Progresjonskort for Vektskift (A4 - JAN 2022) *
Progresjonskort for Gyroplan (A4 - JAN 2022) *

- Soloflygingsbevis for elever/kandidater jf. SFHB 4.5.6 (JAN 2023) *

- Lærebok i teknisk vedlikehold av sportsfly (PDF)  Om læreboka

- Vedlegg 1 til ovennevnte lærebok: Reparasjonsmanual for kompositt (PDF)

- Utsjekker Type/modell (vedlegg 4.1), soloflyging, sleping

- Veiledninger (ny side)   

- Den praktiske flygeprøven for sportsflygere (PDF) (NOV19)

 Pensum teorifag fra 2022  

- Pensumlister i alle ni fag (fra 01.01.2022) *

 

 For instruktører 

Søknad instruktørrettighet (12.10.2022) - Første gang, forlengelse, fornyelse og utvidelse.

Søknad til instruktørutdanning (14.01.2022) *
Pensum for klubbseleksjon av nye instruktørkandidater (14.01.22) *
Pensum for instruktørkurs for sportsflygere (14.01.2022) 
Plan for rollespill på instruktørkurset (14.01.2022)

Treningsplan for Instruktørtilvenning rorstyring (14.01.22) 
Treningsplan for Instruktørtilvenning vektskift (14.01.22)
Treningsplan for Instruktørtilvenning gyroplan (14.01.22)

Logghefte for klubbseleksjon. A5 skjerm/pad versjon stiftes som hefte (14.01.2022) *
Logghefte for klubbseleksjon A4 papirversjon stiftes som hefte (14.01.2022) *
Logghefte for instruktørtilvenning A5 Rorstyring versjon stiftes som hefte (14.01.2022) *
Logghefte for instruktørtilvenning A5 Vektskift versjon stiftes som hefte (14.01.2022) *

Instruktørhåndbok del A (Privilegier, forlengelser, kompetanse) (12.03.2023) *

Instruktørhåndbok del B (Selvstudium om rollen som instruktør) *

 Standardisering 

Standardiserte øvelser (MAR22)
Bekreftelse med skolesjef 
Bekreftelse med instruktør