Sportsfly

NLF / Taxonomy / Term / Sportsfly

Sikkerhetssystem

Innholdselementer til en kommende oppdatert utgave 8 av sikkerhetssystemet. Nedenfor er en kort oversikt over tilhørende nye og oppdaterte elementer til godkjenning som er klare for nedlasting, eller i prosess for levering på denne siden (vist med *).

Skoledokumenter

Her er en del av dokumentasjonen for å starte skolingen med sportsfly.
Det som er merket med * er en del av sikkerhetssystemet for sportsfly.

 

I-kurset 2021

Clarion Hotel - Tollboden Drammen 15. - 20. juli 2021

Her vil det fylles på med informasjon etter hvert som jeg får det tilsendt av de som hadde bidrag.