Mikrofly

NLF / Taxonomy / Term / Mikrofly

Vekt- og balansekampanjen 2019

Vi har i løpet av denne måneden siden dette ble lagt ut første gang sett at mange fabrikanter avventer å gi informasjon om de flyene de har levert som mikro. Flere refererer kun til POH, som angir 450 kg eller påplusset kredit for redningsskjerm.